top of page

Trash-trad group NoGood Boyo is the only band you need to see if you've ever wondered what would happen if you locked Enter Shikari, The Prodigy and Meredydd Evans, in one room and told them to make some noise. They are also the only band with an accordion to request extra security staff, and paramedics on standby after audiences shattered dancefloors at their concerts with their amalgamation of sounds of DnB, Rap, Techno and Electronica.

Dressed in attire resembling a steampunking Welsh Nana, and with their music mixing Welsh language songs with the sounds of 90s rave and nu-metal, NoGood Boyo are are ready to rave like it's 1699.

 

NoGood Boyo take their genre-bending 'trash-trad' label from the purists out to stop them, and the traditional music they have proudly mashed, remixed and moulded in to a 21st Century sound. Their uniform consists of a boiler suit, sunglasses, and a traditional Welsh hat - seen only on biscuit tins and tacky merchandise at Barry Island until now.

They have never hidden away from their political or social beliefs – they also include speeches made by Aneurin Bevan in the 1940s in their performances, and Leanne Wood of Plaid Cymru is featured in the video for another of the band’s tracks.


They are the perfect balance between paying tribute to their Welsh heritage and all out recklessness.


Go loud, or go home boyo.

Ngb goats 3 copy.jpg

Y grwp 'trash-trad' NoGood Boyo, yw'r unig fand sydd angen arnoch chi os ydych chi 'rioed di tybio be fyse'n digwydd petai Enter Shikari, The Prodigy a Meredydd Evans, yn cael ei gloi mewn un ystafell ac yn dechrau gwneud sŵn. Nhw hefyd yw’r unig fand sydd ag acordion i ofyn am staff diogelwch ychwanegol, a pharafeddygon wrth law ar ôl i gynulleidfaoedd chwalu lloriau dawnsio yn eu cyngherddau gyda’u cyfuniad o synau DnB, Rap, Techno ac Electronica.
 

Tra'n gwisgo fel hen fenyw fach Cydweli ar ddiwrnod allan i'r chwyldro diwydianol, a gyda’u cerddoriaeth sy'n cymysgu caneuon traddodiadol Cymreig â synau rave a nu-metal y 90au, anghofiwch partïon 1999, dewch i gael chwalfa yn 1699. 

 

Mae NoGood Boyo yn cymryd ei label 'trash-trad' gan y puryddion sy' dal ddim yn barod amdanynt, a'r caneuon Cymraeg sydd wedi eu casglu, eu clymu, eu cymysgu a'u remixio yn barod at y 21ain Ganrif. Mae eu gwisg yn cynnwys boilser suits, sbectol haul, a het draddodiadol Gymreig - dim ond i'w gweld hyd yn hyn, ar duniau bisgedi mewn siopau tacky ar Ynys y Barri.

Nid ydynt erioed wedi cuddio oddi wrth eu credoau gwleidyddol neu gymdeithasol – maent yn cynnwys areithiau a wnaed gan Aneurin Bevan yn y 1940au yn eu perfformiadau, ac mae Leanne Wood o Blaid Cymru yn serenu yn y fideo ar gyfer o draciau’r band.

 

Dyma'r cydbwysedd perffaith o dalu teyrnged i'w hunaniaeth a'i treftadaeth, tra bod yn  feiddgar ac yn ddewr wrth wneud ei penderfyniadau cerddorol. Iddi!

NoGoodBoyo_Wilderness23_17.jpg

bywgraffiad /BIOGRAPHY

053 NGB.jpg
bottom of page